Monthly Archives: Říjen 2017


Podzimní sklizeň v MŠ


Tento týden jsme si povídali o ovoci a zelenině. Děti se učily básničky a písničky o ovoci a zelenině a hravou formou poznávaly a pojmenovávaly různé druhy ovoce a zeleniny. Zapojením smyslů (chuť, čich, hmat) děti rozlišovaly, jak ovoce a zelenina vypadá, voní a chutná. Dětem ochutnávka ovoce a zeleniny moc chutnala. Poznávali jsme, jaké […]

read more

Preparing Simple Cuisine


Cuisine was a rather healthy treat of chopped celery, sliced capsicum, and plucked grapes, all stirred up into their little bowls. They all learned the specific difference between chopping and slicing. Autor: Native teacher Karl “ order_by=“imagedate“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“1000″]

read more

VIPáčci v MŠ2


Our english topic was hardware. The children all learned how to identify the hammer, spanner, crowbar, screwdriver and saw. Then they all put sounds to the tools, to help identify them more. Apart from that children learned about how the fingers are different to the thumb. Then they did some animal impersonations. In Czech block […]

read more

Preparing Simple Cuisine


The Cuisine Class consisted of ‘Berry-Banana Croissants.’ They all got a croissant each, and they made a hole in them. Then they all put their croissants upwards in a cup. After that they each got a banana to chop up, and a handful of berries (blueberries or blackberries). They put in one banana piece, then […]

read more

Spinkání s Dráčkem Fráčkem


Dnes se v naší školce koná spinkání s Dráčkem Fráčkem, na které přišli všichni „milovníci” draků a především dobrodružství a zábavy. Když jsme se sešli úplně všichni, přečetli jsme si tajuplný dopis, který nám poslal neznámý dráček. Napsal nám, že se dostal do nesnází a potřebuje od nás šikovných dětí z EDINu pomoct plnit různé úkoly a aby […]

read more

Není drak jako drak v MŠ EDIN


V tomto týdnu jsme s dětmi rozvíjeli jejich slovní zásobu o nová slovíčka, společně jsme si také vysvětlili, že existují slovíčka, která mají více významů a seznámili se tak s homonymy. Tématem byli opět draci, ale tentokrát nejen papíroví, ale také pohádkoví, kteří chrlí oheň.  Nejdříve jsme si představili význam slova drak v jiných souvislostech (drak papírový x drak […]

read more

Výroba dračího slizu v MŠ2


Zábavné téma draků jsme zakončili opravdu velkolepě! Dlouho jsme se těšili až si všichni společně vyrobíme dračí sliz. Cesta k němu ale nebyla snadná. Naše teta Domča se musela vydat na dalekou cestu k dračí hoře, kde získala kouzelný dračí prach, teta Verča překonala sedmero hor pro kouzelnou dračí vodu, teta Zuzka odvážně prošla zkouškou k získání dračího […]

read more

Pohybové aktivity


Tento týden jsme si během pohybových aktivit procvičili hod míčem. Házeli a chytali jsme míče různých velikostí a procvičovali si i týmovou hru a spolupráci s kamarády. Nechybělo však také procvičení těla. Zahřáli jsme se také při pohybových hrách. Nakonec nás čekala připravená dráha a společně jsme také trénovali hod na koš. Autor: paní učitelka MŠ […]

read more

Sběr papíru za září


Ve sběru papíru se za měsíc září na prvním místě umístila Amálka ze třídy Soviček, která přinesla 44,4 kg papíru. Na druhém místě se umístila Natálka S. ze třídy Žabiček, která přinesla 34,4kg a na třetím místě se umístil Lukášek ze třídy Žabiček, který přinesl 22kg.„Sběračům“ gratulujeme a děkujeme i ostatním, kteří také sbírají. Autor: […]

read more

Zábavné dny v miniškolce EDIN


Tento týden jsme se s našimi nejmenšími „Ediňáčky” věnovali zejména pohybovým aktivitám na rozvoj jemné a hrubé motoriky. Jemnou motoriku jsme rozvíjeli tak, že jsme si hráli se stavebnicí a stavěli jsme z ní krásné a barevné domečky. Z dětského bazénku s balónky, ministanu a tunelu jsme si vytvořili „super opičí dráhu”, kterou jsme si s radostí  prolézali a […]

read more