Podzimní sklizeň v MŠ


Tento týden jsme si povídali o ovoci a zelenině. Děti se učily básničky a písničky o ovoci a zelenině a hravou formou poznávaly a pojmenovávaly různé druhy ovoce a zeleniny. Zapojením smyslů (chuť, čich, hmat) děti rozlišovaly, jak ovoce a zelenina vypadá, voní a chutná. Dětem ochutnávka ovoce a zeleniny moc chutnala. Poznávali jsme, jaké ovoce a zelenina roste na zahradě a děti třídily a přiřazovaly ovoce a zeleninu. Rovněž jsme se dozvěděly, co všechno se dá z ovoce a zeleniny vyrobit. V centru Ateliér si děti výtvarně vymalovaly temperou jablíčko, do kterého tiskly malá jablíčka. V centru Manipulace a hry si děti stavěly z kostek velkou zahradu, v centru Domácnost zase připravily zdravý zeleninový salátek, na kterém si poté společně pochutnaly. Zeleninu si děti vyzkoušely vymodelovat v centru Dílna, pokusy a objevy z plastelíny. V centru Pohyb a kostky si zahrály pohybovou hru „Kompot,“ u které se moc nasmály a vzájemně se doplňovaly, co je ovoce a zelenina, také jsme soutěžili ve slalomu s bramborou. V centru Knihy a písmena si děti prohlížely knihy, hledaly obrázky ovoce a zeleniny a skládaly slovo BRAMBORA podle předlohy. Téma nám poskytlo spoustu důležitých informací a děti se dověděly, že je moc důležité ovoce a zeleninu jíst, abychom byli všichni zdraví.

Tým EDIN