O nás


 • EDIN klade důraz na individualitu každého dítěte!
 • garantujeme individuální přístup – maximálně 7 dětí na pedagoga
 • děti jsou přijímány již od dvou let věku (mladší děti na základě domluvy)
 • výuka anglického jazyka probíhá zábavnou formou prostřednictvím rodilých mluvčí a českých pedagogů
 • vytváříme pro děti přirozené bilingvní prostředí
 • míru anglické hravé výuky si volíte sami
 • rozhodujete o délce pobytu stráveného během týdne v EDINu
 • nabízíme tvůrčí, přátelské a motivující zázemí pro děti, pestrý a zábavný program
 • volíte si kroužky a aktivity, které Vaše děti baví
 • samozřejmostí je každodenní komunikace s rodiči a pravidelné akce pro děti a rodiče
 • máme k dispozici vlastní školní autobus
 • anglicko-česká školka je součástí vzdělávacího systému EDIN
 • jsme registrováni v Rejstříku škol a školských zařízení
 • mateřská škola je pod neustálým dohledem MŠMT
 • připravujeme dětí k zápisu do 1. tříd a systém výuky plynule navazuje na výuku na základní škole EDIN

Kontakt zde
Informace o školném zde

Programy

Nabízíme tři programy: Mini Basic, Basic a VIP Programme

V každém z nabízených programů na Vaše dítě čekají usměvavé a milující paní učitelky, které si
zakládají na pečlivosti a kvalitních výsledcích při jeho vzdělávání a také přípravě na základní školu.

U nás najdete výhradně láskyplné prostřední a individuální přístup nejen k dětem, ale také rodičům.

Mini Basic Programe (7:00 -16:00)

 • maximálně 14 dětí na pedagoga
 • přítomnost rodilého mluvčí či českého lektora během anglických výukových bloků
 • jeden anglický výukový blok týdně
 • individuální přístup

Basic Programme (6:30- 16:30)

 • maximálně 14 dětí na pedagoga
 • přítomnost rodilého mluvčí během anglických výukových bloků
 • tři anglické výukové bloky týdně
 • individuální přístup

VIP Programme (6:30 – 17:00)

 • maximálně 7 dětí na pedagoga
 • přirozené bilingvní prostředí – přítomnost rodilého mluvčí a českého pedagoga zpravidla
 • během celého dne

 • velmi intenzivní výuka angličtiny – tři anglické výukové bloky denně
 • vynikající výsledky ve znalosti a schopnosti použití anglického jazyka
 • individuální přístup

Kvalifikovaní čeští pedagogové

 • splňují nebo si doplňují odbornou kvalifikaci dle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
 • pracují podle Školního vzdělávacího programu vytvořeného na základě Rámcového vzdělávacího programu MŠMT
 • vytváří pro děti nadstandardní program v českém jazyce s návazností na anglický jazyk a připravují je k zápisu do 1. třídy

Individuální přístup a spolupráce s rodiči

 • vzhledem k malému počtu dětí ve třídě vytváří školka harmonické prostředí, které umožňuje pedagogům plně a individuálně se dětem věnovat
 • každé dítě vnímáme jako jedinečnou osobnost
 • usilujeme o jeho rozvoj s ohledem na věkové zvláštnosti, potřeby, nadání, zájmy, schopnosti a dovednosti
 • posilujeme zdravé sebevědomí a duševní pohodu dětí
 • výchova a vzdělávání probíhají v úzkém kontaktu s rodinou
 • děti vychováváme v multikulturním prostředí a přirozeně je tak učíme toleranci a respektu k jiným národům

Návaznost výuky na základní škole

 • systém výuky plynule navazuje na výuku na základní škole EDIN

Kvalifikovaní rodilí mluvčí

 • ve školce s pedagogy spolupracují speciálně vyškolení rodilí mluvčí
 • pracují s dětmi v anglických blocích, v nichž jsou děti rozděleny do malých skupinek podle jazykové úrovně
 • jsou s dětmi v kontaktu také v průběhu běžného programu školky, kdy si společně hrají, zpívají, sportují
 • pravidelně absolvují školení

Díky současnému působení rodilých mluvčí a českých pedagogů vytváří školka přirozené bilingvní prostředí.

Naše školky

Ostrava-Výškovice

 • budova školky se nachází v klidné části Výškovic
 • součástí školky je zahrada o rozloze 1500 m2
 • na budovu nepřímo navazuje rozlehlý lesopark, který se nazývá Bělský les, velký prostor pro děti a dětské hry dávají altánky a dětská hřiště

Ostrava-Vítkovice

 • budova školky se nachází v klidné části Vítkovic
 • součástí školky je oplocená zahrada
 • na budovu přímo navazuje sad Jožky Jabůrkové, který svým vybavením a rozlohou nabízí prostor pro konání různých akcí pro děti a rodiče