Není drak jako drak v MŠ EDIN


V tomto týdnu jsme s dětmi rozvíjeli jejich slovní zásobu o nová slovíčka, společně jsme si také vysvětlili, že existují slovíčka, která mají více významů a seznámili se tak s homonymy. Tématem byli opět draci, ale tentokrát nejen papíroví, ale také pohádkoví, kteří chrlí oheň.  Nejdříve jsme si představili význam slova drak v jiných souvislostech (drak papírový x drak pohádkový). V centru Manipulace a hry si děti postavily z přírodnin draka a použily k tomu kaštany, větvičky a barevné listí. Přírodní dráčci byli moc krásní a děti měly velkou radost ze své práce. V centru Knihy a písmena si děti prohlížely jednotlivé knížky, hledaly draky a obrázky si navzájem popisovaly.  V úterý jsme si povídali o homonymech a užili si spoustu zábavy u hry „Najdi slovo”, zjistili jsme, že slova jako například koruna, kohoutek nebo zámek mají více významů. V centru Pohyb a kostky si děti zadováděly s padákem, který představoval vítr, a větrno bylo v celé třídě. V centru Hudby jsme si zazpívali písničku „Vyletěl si pyšný drak“ a děti jí doprovodily Orffovými nástroji. Další dny jsme se věnovali především drakům pohádkovým. V centru Dílna, pokusy a objevy jsme si vyrobili dračí sliz a z plastelíny modelovali dračí zuby. V centru Pohyb a kostky jsme z velkých pěnových kostek stavěli dračí doupě, ve kterém jsme si následně hráli na draky. Užasné dračí stopy se nám podařilo namalovat do písku v centru Voda a písek. Přečetli jsme si také urývek z knihy o Bajajovi, o tomto příběhu jsme si  popovídali a nakonec si vytvořili překážkovou dráhu pro Bajaju, který míří za velkým drakem a všichni jsme si ji proběhli. Vypracovali jsme si také grafomotorický list- dračí bludiště. Některé děti v centru Domácnost připravily velkou hostinu pro hladového draka a v centru Ateliér jsme si malovali temperovými barvami draka podle vlastní fantazie. Dračí téma nás všechny moc bavilo a aktivity jsme si pořádně užili.

Autor: Tým EDIN