Legenda o svatém Martinovi v MŠ EDIN


Celý týden jsme si v naší školce povídali o svátku svatého Martina, bílém koni a prvním sněhu. V centru Dílna, pokusy a objevy jsme si vyzkoušeli úžasný pokus – výrobu sněhu, když nám ten pravý sníh Martin nakonec nepřivezl. V centru Ateliér jsme vyrobili komín, ze kterého se v zimě kouří z téměř každého domečku. Za doprovodu klavíru jsme v centru Hudba zpívali krásné písničky o přicházejícím zimním období. V centru Knihy a písmena jsme si vyzkoušeli poskládat písmeno K z vršků od PET lahví a písmeno M jsme malovali do sladkého cukru, který nám připomínal sníh. Za celý týden jsme se toho mnoho naučili a hodně zažili. A už teď se moc těšíme na první sněhovou nadílku.

Autor: paní učitelka Eliška a paní učitelka Terezka MŠ