Návštěva pana Ládi a jeho pejska Amy


Tento čtvrtek nás ve školce navštívil pan Láďa se svým pejskem. Láďa nám vysvětlil, jak vypadá jeho svět, svět nevidomého člověka a s čím vším mu tedy jeho pejsek pomáhá. Naučili jsme se, čemu všemu se takový pejsek musí ve psí školce naučit, co umět a jak by se měl chovat. Pan Láďa nám ukázal různé triky, které Amy umí. My sami jsme mu asistovali, když jsme se učili, jak pomoci nevidomému přejít přechod pro chodce, nebo se vyhnout nebezpečnému terénu. Amy se po třídě několikrát prošla a my všichni jsme si ji mohli pohladit. Nakonec jsme se s pejskem všichni vyfotili a hezky rozloučili. Díky této návštěvě už víme, jak je svět nevidomých jiný, jak jim můžeme pomoci a jak důležité je tyto vodící pejsky trénovat, aby mohli takto handikepovaným lidem pomáhat.
Autor: Paní učitelka Denisa