Podzimní návštěva knihovny MŠ


V úterý se třídy Žabičky a Sovičky vydaly na návštěvu obecní knihovny. Besedu o knihách zahájila paní knihovnice pohádkou O huse Líze, kterou děti poslouchaly s velkým zaujetím. Děti zde předváděly zvířátka, která husa Líza potkala. Dále se děti seznámily s pojmy knihovna, knihovnice a způsobem vypůjčování knih. Záměrem je také získání nových čtenářů s pěkným vztahem ke knihám. Všechny děti si se zájmem prohlížely nabídnuté pohádkové knihy a povídaly si nad knižními ilustracemi. Některé z nich jsou již pravidelnými návštěvníky knihovny. V závěru návštěvy si děti namalovaly své oblíbené zvířátko a zhodnotily s paní knihovnici celou pohádkovou knížku O huse Líze. Děti si z knihovny odnášely nejen plno nových zážitků, ale i sladkou odměnu. Děkujeme a velmi rádi se sem znovu vrátíme.
Autor: paní učitelka Blanka MŠ