Už jsme dva týdny školáci


Už máme za sebou první dva úspěšné týdny školy. Rychle si zvykáme a seznamujeme se se vším, co je pro nás nové a důležité, od pravidel chování, přes režim v jídelně, po organizaci třídy a orientaci ve škole. Dostali jsme své první nové učebnice českého jazyka a matematiky. Všem nám to jde krásně! Těšíme se na další týden ????.

Autor: paní učitelka Irenka ZŠ