Sovičky a rodina


V pondělí jsme si začali povídat o maminkách a o tom, proč je máme rádi a co pro nás maminky dělají. K blížícímu se svátku jsme v centru Hudba začali nacvičovat písničku a také se učíme básničku. V úterý jsme si užili den volna a ve středu jsme se vydali na pohybové aktivity. Ve čtvrtek jsme si pojmenovali jednotlivé členy základní rodiny a určovali, kdo je starší a mladší. S ostatními jsme si sdělili, zda máme sourozence. V pátek jsme popisovali své rodiče a povídali jsme si také o prarodičích. V centru Pohyb a kostky jsme stavěli domeček, zatímco v centru Domácnost nechyběla společná příprava obědu. Venku jsme si také hráli na rodinu a v centru Ateliér a Dílna, pokusy a objevy jsme se zaměřili na kresbu postavy. Nadále se zaměříme na rodinu rozšířenou a na povolání.

Autor: paní učitelka Lucie

This week in the Owl class we began our topic on family and jobs. We talked about the different members of our families and what they do for work. The new English vocabulary words are fire fighter, police officer, mail man, teacher, doctor, vet, farmer, and bus driver. We also talked about what we would like to be when we grow up. We learned a poem called „Ten Little Firefighters“ which describes what firefighters do at work. We enjoyed the beautiful weather by going outside in the garden and playing running games.

Autor: native teacher Ally