Povídání o rodině v MŠ EDIN


V tomto týdnu jsme se s dětmi zaměřili na rodinu a maminku. Děti si přinesly z domova fotku sebe jako miminka. Děti si navzájem fotky prohlížely a smály se, jak byly malinké a legračně vypadající. V pondělí jsme se s dětmi bavili o členech rodiny. Každý z dětí vyprávěl o své rodině, o zážitcích s ní a někteří zmínili i domácí mazlíčky. V centru Knihy a písmena jsme skládali slovo rodina, učili se jednotlivá písmenka poznávat, děti se také učily písmenko „M“ a starší děti si vyzkoušely písmenko napsat. V centru Hudba jsme zpívali písničku Maminka. V centru Domácnost menší děti pro své rodiče chystaly vydatnou hostinu plnou dobrého jídla. Ve středu jsme si s dětmi povídali o rodinném domě a okolí domu. Děti popisovaly okolí svého domu a rozvíjely svou slovní zásobu. Všichni společně jsme poté na obrázku domečku hledali zvířátka a nábytek a popisovali, kde se nachází, procvičili jsme si tak prostorovou orientaci. V centru Manipulace a hry jsme skládali domeček z geometrických tvarů a v centru Voda a písek jsme tvořili okolí domu. Celým dopolednem nás navíc provázeli „strejda” Karl s „tetou” Ally, společně s nimi jsme se naučili veselou, anglickou písničku o počasí a o dnech v týdnu. Čtvrteční den jsme trávili na zahrádce, kde si děti hrály v písku, na houpačce a na skluzavce. Ve školce jsme se s dětmi bavili o zabezpečení domu a připomněli jsme si zásady bezpečnosti.  V centru Ateliér si každý z nás vyzkoušel vymodelovat svou rodinu z plastelíny, v centru Manipulace a hry jsme se snažili správně poskládat rozstříhaný obrázek rodiny podle předlohy. Každému z nás se tento nelehký úkol s úspěchem podařilo zvládnout. V pátek jsme si zopakovali, co jsme se tenhle týden naučili a co si každý z nás zapamatoval. Poté jsme si s dětmi povídali o rolích v rodině a každý z dětí řekl, s čím mamince a tatínkovi doma pomáhají. V centru Ateliér jsme malovali obrázek naší rodiny a maminky, kde jsme se snažili zachytit všechny detaily lidské postavy. Téma rodina bylo pro každého z nás velmi zajímavé a už nyní se těšíme co pro nás bude přichystáno další týden.

Autor: paní učitelka Deniska MŠ