Sovičky a dopravní prostředky


Tento týden jsme si povídali o dopravních prostředcích. Společně jsme si je popsali a pojmenovali. Sdělili jsme si také své zážitky s jednotlivými z nich. V centru Dílna, pokusy a objevy jsme si vypracovali grafomotorický pracovní list. V centru Ateliér nás zase čekala výroba volantu, které jsme poté využili v centru Pohyb a kostky, které jsme přesunuli na zahradu a společně jsme si zahráli na auta a semafory v centru Pohyb a kostky jsme také stavěli garáže. Nechybělo ani procvičování písní a básničky. V úterý jsme se zúčastnili také oslavy narozenin od Nikolky a ve středu jsme se vydali na pohybové aktivity. Dopravní prostředky umíme nejen pojmenovat, ale rozdělit dle typického pohybu a prostředí do jednotlivých skupin.

Autor: paní učitelka Lucie MŠ

This week in the Owl class we talked about transportation. We explored different types of transportation we use daily as well as some other ones. The new English vocabulary words were car, boat, airplane, scooter, bike, bus, helicopter, and train. We learned and sang a new song called, „Go, go, go“ which talks about different modes of transportation and how we use them. We enjoyed the nice Spring weather this week by searching for flowers and playing in the garden. On Tuesday we celebrated Nikolka’s 4th birthday with cake, presents, and party games.

Autor: native teacher Ally