Sovičky a knihy


V tomto týdnu jsme si povídali o knížkách. Zaměřili jsme se na jejich obsah a na to, z čeho se vyrábí. Blíže jsme si určili druhy papírů a ukázali si je. V centru Ateliér jsme si vyrobili obálku oblíbené knihy a v centru Pohyb a kostky jsme stavěli knihovnu. Pověděli jsme si také o oblíbených pohádkách a postavách z pohádek a jejich charaktery jsme si rozebrali. V centru Voda a písek jsme si zkusili, jaké by to bylo, kdybychom psali prstem. V centru Domácnost jsme si zahráli na přípravu jídla pro babičku od červené Karkulky a v centru Manipulace a hry jsme seřadili postavy z pohádky O Veliké řepě podle toho, jak šli za sebou. V centru Pohyb a kostky jsme si zahráli oblíbené hry a písně jsme si zopakovali v centru Hudba.

Autor: paní učitelka Lucie MŠ

This week in the Owl class we began our topic on Fairy tales. We talked about the different things that make up fairy tales and we also talked about famous Czech fairy tales. We learned the new English words princess, prince, castle, magic, witch, book, pencil, dragon, and crown. We learned a new song as well called, „Do you hear a dragon?“ On Monday we celebrated Max’s birthday with cake and party games.

Autor: native teacher Ally