Sovičky poznávají svět všemi smysly


Tento týden jsme se zaměřili na lidské tělo a to konkrétně na smysly. Povídali jsme si o zraku a společně v centru Ateliér kreslili to, co můžeme očima zachytit. V centru Dílna, pokusy a objevy jsme zkoumali hmat pomocí hmatového pexesa. Povídali jsme si také o chuti a čichu a charakterizovali druhy chutí a vůní a přiřazovali k nim konkrétní příklady. V centru Knihy a písmena jsme procvičovali zrak a v centru Voda a písek jsme malovali prstem do písku a ověřovali si tak hmat. Dále jsme si v centru Hudba zazpívali, zatleskali a zahráli na hudební nástroje a ověřili tak sluch. Na svém těle jsme si určili zprostředkovatele smyslů a pojmenovali si je. V centru Pohyb a kostky jsme si procvičili názvy částí lidského těla a spojili to s hrou.

Autor: paní učitelka Lucka MŠ

This week in the Owl class we talked about the human body. The new English vocabulary words were arm, leg, head, shoulders, face, fingers, hand, tummy, foot, and toes. We sang the song „Head, shoulders, knees, and toes“ as well as a song called „Hokey Pokey“. Along with talking about the body we talked about the five senses- sight, sound, smell, taste, and touch. Each day this week we talked about a different sense and did an activity that tested them. On Thursday we celebrated Isabella’s birthday with cake and fun party games.

Autor: native teacher Ally