Sovičky a led


Tento týden jsme se zaměřili na vodu a všechna její skupenství. V pondělí jsme si povídali o výskytu vody kolem nás, v domácnostech a také v přírodě. Povídali jsme si o tom, že ne všechna voda je pitná a provedli si několik pokusů s vodou. V úterý a ve středu jsme absolvovali zkoušky na besídku a ve čtvrtek jsme se zaměřili na skupenství vody. Víme, že pokud vodu ohřejeme, mění se v páru a pokud je naopak velmi studená, vytvoří se led. V pátek jsme pozorovali tání ledu v centru Dílna, pokusy a objevy.

Autor: paní učitelka MŠ

This week in the Owl class we continued to talk about polar animals and we began talking about water as well. We learned about the different forms water can be found- liquid, gas, and solid. We talked about how rain or snow falls from the sky and then it can form into ice during the winter. We also spent all week preparing for our New Years show that took place on Thursday. The children were so excited to perform their song, poem, and dance for their families and friends.

Autor: native teacher Ally