Kamarádi-B2, B3, B4, B5


V tomto týdnu se děti ze třídy Broučků, Koťátek, Krtečků a Žabiček seznamovaly s novými kamarády ze školky a zjišťovaly, jak krásné přátelství může být. Žabičky si v centru Knihy a písmena přečetly příběh „Adámek jde do školky“, se kterým poté pracovaly. Na tabulce pomocí křídy si děti vyzkoušely napsat počáteční písmeno ve svém jménu.V centru Ateliér si děti nakreslily zážitek z prázdnin. V centru Pohyb a kostky si děti postavily z barevných kostek školku a zahrály si hru „Listonoš“. V centru Dílna, pokusy a objevy si děti vyzkoušely pomocí zámku zamknout školku. Při pobytu venku děti poznávaly okolí školky. Broučci týden začali rozcvičkou nejen tělíčka, ale také mluvidel, aby správně vyslovovali jména svých nových kamarádů. V centru Ateliér kreslili nejlepšího kamaráda, v centru Pohyb a kostky prolezli s kamarádem překážkovou dráhu a utvořili pevný provaz přátelství. Děti z Koťátek pracovaly v centru Dílna, pokusy a objevy s plastelínou. V centru Manipulace a hry si zahrály poznávácí hru Domečku, domečku, kdo v tobě přebývá a z PET víček stavěly školku. Opakovaly si značky své i svých kamarádů, které si poté i nakreslily v centru Ateliér. Krtečci týden začali povídáním o pocitech a náladě, kterou ve svých kamarádech každý den probouzí. V centru Dramatizace si děti pantomimou vyzkoušely předvádět různé pocity, které si následně namalovaly v centru Ateliér. V centru Manipulace a hry si děti poskládaly obrázek se smajlíkama. V centru Dílna, pokusy a objevy Krtečci tvarovali z plastelíny svého kamaráda, starší Krtečci si lidskou postavu poté vyzkoušeli namalovat v centru Ateliér. Se zavázanýma očima se Krtečci pokoušeli poznat svého kamaráda pouze podle hmatu, v centru Pohyb a kostky si děti prošly překážkovou dráhu. Týden Krtečci zakončili v centru Dramatizace pohádkou O krtečkovi a jeho kamarádech.
Autor: Tým Edin