Závěrečná besídka


Ani jsme se nenadáli a nastal konec školního roku, který jsme tradičně zakončili krásnou besídkou v Domě kultury AKORD. Děti si připravily představení na téma „Cesta kolem světa“. Zavedly nás do zalidněné Asie, za klokany do Austrálie, nechyběli afričtí domorodci a objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem.Zpívalo se, vyprávěly se příběhy v anglickém jazyce, tančilo se a mnoho dalšího. Děti byly moc šikovné.

Na závěr proběhlo pasování prvňáčků a vyhodnocení celoroční soutěže ve sběru papíru. Skvěle jsme si odpoledne užili.Přeji všem pohodové prožití léta a těším se na viděnou opět v září.Autor: Mgr. Petra Antlová