Výlet do Obecné školy ve Valašské muzeu v přírodě


Ve čtvrtek se děti, které nastupují příští rok do školy, vydaly na výlet do Valašského muzea. Když jsme přijeli, převzala si nás paní průvodkyně, která nás vzala krátkou procházkou do budovy Obecné školy. Děti se usadily do starých lavic a poslouchaly vyprávění pana učitele. Najednou se všichni proměnili v opravdové prvňáčky. Když zazvonil zvon, děti se postavily a pozdravily se s panem učitelem. Všichni si vyzkoušeli psát křídou na tabulky a poté vyplňovali úkoly na pracovním listě. Pan učitel si děti vyzkoušel ze čtení, psaní a počítání a naše děti dostaly velikou pochvalu. Na závěr dostaly děti domácí úkol. Když odzvonil konec hodiny, přesunuli jsme se do jiné chaloupky, kde si děti vyrobily starodávnou hračku a zahrály si hry, které možná někdy hráli jejich prarodiče. Děti si výpravu za poznáváním minulosti moc užily a říkaly, že by do takové staré školy klidně začaly od září chodit. Autor: Denisa Sedláčková