Březen u Koťátek


Týden jsme zahájili netradičně, a to pyžamkovou párty. Děti si užily spoustu her, zábavy, soutěží, ale i diskotéku a relaxaci. Zároveň jsme si připomněli, proč je pro nás tolik potřebný odpočinek, spánek i aktivita. V úterý se děti seznámily s vrbou jívou. Ještě než jsme si řekli, že se jim říká kočičky, měly za úkol pomocí hmatu říci, koho jim připomínají. A opravdu je jako první napadla kočka. Dozvěděli jsme se, že má tento strom v přírodě své důležité místo, neboť jako první poskytuje včeličkám potravu. Na obrázcích jsme si ukázali, že se jeho vzhled během roku mění. Jestli je to opravdu tak, si ověříme sami. Dali jsme si za úkol pozorovat tento strom přímo před školkou. Aby jsme jeho aktuální vzhled zaznamenali, nakreslili jsme si jej podle kousku větvičky, a to v centru Ateliér. V centru Dílna, pokusy a objevy jsme ji zkoumali téměř všemi smysly a ze všech úhlů. Nejpříjemnější však byl samozřejmě hmat. Ve středu nám začal březen, k němuž se váže pranostika – březnové slunce, má krátké ruce. Dětem se podařilo ji samostatně vysvětlit. Jelikož jsme zjistili, že nám už slunce svítí sice o něco víc, ale i přesto ještě moc nehřeje, hledali jsme další způsoby, jak bychom se mohli zahřát. Jedním z nich je horký čaj, ke kterému však potřebujeme hrneček. A tak jsme si jej vyrobili v centru Ateliér. V centru Manipulace a hry jsme pracovali se sluníčky. Řadili jsme je podle velikosti a zároveň jsme poznávali jejich nálady. Ve čtvrtek jsme se seznámili s další pranostikou – Březen, z a kamna vlezem. Vysvětlili jsme si, co jsou to kamna, co vše nám dává oheň, a jak vlastně vypadá. Každý si postavil svůj krb nebo kamna s opravdovým ohněm. Abychom věděli, že oheň není žádná zábava, vyzkoušeli jsme si přiblížit ruku k ohni. Samozřejmě jen po tolik, aby nás pouze zahřál. Ohni jsme se věnovali i v centru Ateliér, kde jsme si jej nakreslili. V centru Pohyb a kostky jsme hráli hru znějící úplně stejně, jako zmiňovaná pranostika. Na určitý signál děti vylézaly na kostky (kamna), kde se ohřívaly. V pátek jsme se zahřáli na pohybových aktivitách. Příchod jara se objevil i v angličtině, kde se děti věnovaly jarní tématice.
Autor: Andrea Hrankayová, DiS.