Žabičky a pohádky


Tento týden byl pohádkový. Seznámili jsme se s novou básničkou „Byla jedna pohádka“. V centru Hudba děti doprovázely pohádkové písničky na Orffovy nástroje. Děti také složily obrázek Makové panenky a motýla Emanuela, v centru Ateliér si mladší děti vykreslily draka a starší děti dostaly za úkol najít správnou cestu od draka k princezně. Ve středu se děti pořádně rozhýbaly na pohybových aktivitách, a ve čtvrtek navštívily nedalekou knihovnu. V knihovně se dětem líbilo, poslouchaly pozorně příběh z knihy „Husa Líza“, u kterého napodobovaly různá zvířata, která si poté mohly také nakreslit. V angličtině se děti učily oblečení, také cvičily a zpívaly. Celý týden si děti užily a už se těší na další.
Autor: Anna Jančíková, DiS.