Zimní radovánky u Veverek


Tento týden jsme si povídali o zimních sportech. Na obrázcích jsme si ukázali, jaké zimní sporty jsou a kde všude můžeme zimní sporty provozovat. Děti si povídaly, jaký sport mají nejraději. V centru Pohyb a kostky si děti zahrály hru Koulovaná, vyzkoušely si projít po ledových krách a moc se u toho nasmály. Z kostek si postavily své iglú. V centru Ateliér si starší děti vyrobily své barevné lyžaře a byla to pořádná práce, protože se stříhalo, lepilo, uvazovalo a dokreslovalo. Lyžaři se všem povedli a děti ze své práce měly obrovskou radost. Lyžaři nám krásně ozdobili třídu a všichni jsme se na ně chodili koukat. Mladší děti si v centru Manipulace a hry stavěly různé ledové plochy. V centru Domácnost připravovaly ovocný koláč pro sportovce a na zahřátí vařily čaj. V centru Hudba jsme si zazpívali zimní písničku, kterou děti doprovodily Orffovými nástroji podle rytmu. V centru Dílna a pokusy si děti vyzkoušely vlastnosti sněhu. Nejprve jsme museli sníh donést z venku a pak

začalo zkoumání. Děti ze sněhu tvořily kuličky a zjistily, že sníh je studený, mokrý a pomaličku nám taje v rukách. Pak jsme se přemístili k centru Ateliér a děti do sněhu malovaly vodovými barvami. Z činnosti byly velmi nadšeny a chtěly ji opakovat. Barevné sněhové malování si děti pochvalovaly a ptaly se, kdy opět bude. Dětem jsem předvedla pokus se sněhem. Sníh jsme dali do sklenice a pozorovali jsme, jak se rozpouští. Nejprve byl sníh krásně bílý, ale když se rozpouštěl tak děti viděly, že se jeho barva změnila. Byl takový černý. A to už se dětem nelíbilo a říkaly „My už sníh nikdy nebudeme dávat do pusy“, tak uvidíme. J Využili jsme sněžného počasí a děti si během pobytu venku postavily malé iglú, koulovaly se a dělaly andílky. Závěr týdne patřil pohybovým aktivitám ve squashovém centru. V angličtině se děti učily názvy hudebních nástrojů a zpívaly písničky.

Autor: Blanka Bůžková