Sváteční čas U Veverek


Tento týden jsme si povídali o vánočních zvycích a jejich symbolech. Děti poznávaly typické znaky adventního období. Dětem jsem ukázala betlém, o kterém jsme si povídali, ptala jsem se dětí, zda znají jmelí, jak vypadá a snad největším překvapením byly vánoční pohledy, které byly ukryty v krabičce. V centru Hudby jsme si zazpívali vánoční písničky a poslechli jsme si vánoční koledy. V centru Pohyb a kostky jsme hráli pohybové hry a děti se učily vzájemnému porozumění. Nejvíce se dětem líbila hra Škatulata batolata. Pro děti jsem připravila adventní kalendář v podobě vystřižených koleček s čísly a každé ráno jsme plnili úkoly. Děti si adventní kalendář oblíbily a ptaly se, kdy opět budeme otvírat kolečko s čísly. V centru Ateliér si děti vyrobily jablíčkový svícen, na který napichovaly různé dobroty, které si přinesly. Práce se všem dařila a svícen si každý odnesl domů. V celé třídě nám to krásně vonělo po jehličí, jablíčky a rozinkách. V závěru týdne jsem dětem zapálila adventní svícen se třetí svíčkou a radostně jsme pozorovali, jak krásně hoří a děti si tajně vyslovovaly, co by si přály pod stromeček. V pátek jsme si s dětmi ozdobili vánoční stromeček, na který se už každý moc těší. Stromeček děti zdobily s pílí a z nazdobeného stromečku jsme se moc a moc radovaly. Vánoce pomaličku přicházejí.
Autor: Blanka Bůžková