Mikuláš, čert a anděl se Sovičkami


Tento týden byl zaměřen na Mikuláše, čerta a anděla. V pondělí jsme se naučili básničku „Čertovská kaše“ a vyrobili si čertovské masky. Děti si v centru Knihy a písmena procvičovaly písmenka a jemnou motoriku a opisovaly názvy a v centru Dramatizace si zahrály pohádku „O nezbedných čertech“. V Úterý jsme si pohádku „O nezbedných čertech“ přečetli a po pohádce jsme si zacvičili na básničku, kterou jsme se naučili v pondělí. V centru Domácnost si děti zahrály na Mikuláše, čerta a anděla, obcházely ostatní kamarády a chtěly po nich, aby jim pověděly nějakou básničku. V centru Pohyb a kostky stavěly některé děti hlavu čerta s rohy a vypláznutým jazykem. Ve středu jsme vyrazili na pohybové aktivity a ve čtvrtek jsme si představovali, že jsme se proměnili na andílky. Děti mi vyprávěly, jestli někdy slyšely o strážných andělech a taky mi prozradily, co by si přály, kdyby se jedním z nich staly. Evelynka říkala, že by chtěla, aby mohla lidi pozdravit, Verunka zase, že by lidem dávala léky. V centru Dílny jsme vyráběli sněhuláka na dveře, v centru Manipulace a hry jsme třídily obrázky podle toho, jestli patří k zimě nebo ne a v centru Pokusy děti rozvíjely svůj hmat a poznávaly přikryté hračky jen svýma rukama. Na pátek jsme se všichni moc těšili, protože k nám na návštěvu přišli Motýlci a společně jsme zdobili Vánoční stromeček řetězy a ozdobami. Pustili jsme si koledy a navodili Vánoční náladu. Autor: Denisa Sedláčková