Koťátka mezi nebem a peklem


Tento týden jsme věnovali především protikladům. Začali jsme správným a špatným chováním, kdy děti samy předkládaly své návrhy. Mezi špatné chování patří i lhaní, a tak jsme si přečetli bajku o medvídcích ,,Lež má krátké nohy.“ Bajku jsme si rozebrali a především jsme se z ní poučili. Zabývali jsme se i ohněm. Hledali jsme jeho klady a zápory. Pomocí toho jsme si mohli vysvětlit, co znamená rčení: ,,Oheň je dobrý sluha, ale špatný pán.“ O andílcích jsme se dozvěděli, že umí létat, a proto jsme si zahráli hru ,,Všechno lítá, co má peří.“ Samozřejmě, že jsme ani tento týden nezapomněli na centra aktivit. V centru Ateliér jsme pomocí tuše kreslili čerty. Ti nás následovali i do centra Pohyb a kostky, kde jsme napodobovali pohyb podle vzoru – dělali jsme čertoviny. Rovněž jsme si zde zaskákali v ďábelském pytli. V centru Dílna, pokusy a objevy jsme dotykem zkoumali, co je studené – andělské a co je teplé – čertovské. To, co jsme zjistili, jsme zaznačili příslušným obrázkem. Značky jsme jen nerozdávali, ale i hledali. V centru Manipulace a hry jsme po třídě vyhledávali vločky a ohníčky a dělili je podle skupiny. V tomto stejném centru jsme také vázali pytle na uzel nebo na mašli. Čtvrtek jsme věnovali projektu FÍHA-DÝHA, do kterého se naše školka zapojila. S dětmi jsme si řekli něco o důležitosti stromů, šetření papíru, recyklaci apod. Poté jsme se vydali tvořit právě ze dřeva. Pro děti to byla nová zkušenost, a výrobky se jim velmi povedly. Tento pátek byl netradiční. Namísto pohybových aktivit ve squashovém centru jsme si užili ve školce zdobení vánočních stromečků a poslech koled.
Autor: Andrea Hrankayová, DiS.