Jak se Žabičky připravovaly na vánoční besídku


Tento týden Žabičky trénovaly na vánoční besídku. Děti nacvičovaly pohádku a vánoční básničku. Ve třídě máme krásný vánoční stromeček, děti ho pozorovaly, říkaly, jaké mají barvy ozdoby na stromečku a počítaly je. Také jsme si zazpívali a na klavír zahráli písničku „Bude zima, bude mráz“. Ve středu se děti proběhly, zacvičily si ve squash centru, vyhrály si v kinetickém písku, kde prstem kreslily stromeček a konstruovaly ze stavebnic. Ve čtvrtek jsme si zkusili pohádku a básničku v domě kultury AKORD. Tento týden si děti užily a už se těší na ten další, předvánoční.
Autor: Anna Jančíková, DiS.