Bacil Cecil u Veverek


Tento týden jsme pokračovali v tématu Zdravá holka, zdravý kluk.  Dětem jsem představila maňáska-bacila Cecila. Ten se dětí ptal, co mají rády a co jim vadí. Bacil Cecil si s sebou přinesl své pomocníky a ti představovali nemoci, které nás mohou potkat. Na obrázku jsme určovali viry. Povídali jsme si, jak důležité je zdraví a co vše musíme pro něj udělat. Děti se hravou formou seznámily se základními hygienickými pravidly.
V centru Pohyb a kostky si děti zahrály pohybovou hru Cesta bakterií a virů do těla. Děti se navzájem domlouvaly a spolupracovaly, aby viry nepronikly do těla. Zhlédli jsme naučný film Byl jednou jeden život, kde děti pozorně sledovaly, jak funguje naše tělo a jak vypadají buňky a co vše se odehrává v našem těle. Zjistili jsme, že lidské tělo je velice dokonalý stroj. V centru Kostky si děti postavily nemocnici a učili jsme se  obvazovat kamarády. Využili jsme lékařského kufříku, který nám donesl Petřík, a seznamovali se s lékařským náčiním. Mladší děti si v centru Hry a manipulace skládaly na magnetické tabulce  postavu kluka nebo holky a procvičovaly si názvy oblečení. Starší děti v centru Ateliér vybarvovaly pracovní list, kde určovaly podle smyslu, co kde patří. Další aktivitou bylo procvičování dechu za pomocí brčka a přiřazování barevných kostí podle velikosti a barev. V centru Knihy a písmena si děti prohlížely knihu s lidským tělem, kterou nám přinesla Sofinka a zároveň se učily poznávat orgány. Starší děti pracovaly s písmenky a skládaly slova podle předlohy. Nadešel čas se rozloučit s bacilem Cecilem a děti se ptaly, zdali k nám opět zavítá. Samozřejmě, že se přijde na nás podívat, jak jsme všichni zdraví a jak se máme. I v tomto týdnu se slavily narozeniny, které si děti moc užily. V angličtině se děti učily názvy počasí, zpívaly anglické písničky a poznávaly barvy. Závěr týdne patřil pohybovým hrám ve squashovém centru.
Autor: Blanka Bůžková