Lidské tělo a zdraví – Veverky


Tento týden jsme se seznámili s lidským tělem, jeho částmi, popisem kostry a důležitých orgánů a zabývali jsme se zdravím. Děti skládaly různé rozstřihané části těla, které přiřazovaly ke kostře. Kostra Kostíka rovněž putovala po kruhu, aby si děti osahaly její části. Dětem kostra připadala velmi legrační a starší děti ihned začaly popisovat, z čeho se kostra skládá. Přemýšleli jsme, co našemu tělu prospívá, co je zdravé a co naopak ne.
V centru Ateliér si děti obkreslily bílou voskovkou ruku a poskládaly vatovými tyčinkami prstíky. Společně jsme pak porovnávali, kdo má jakou dlaň a určovali jsme pořadí. Dále si děti vyrobily sanitku podle šablony a zopakovali jsme si číslo, na které můžeme zavolat, kdybychom potřebovali pomoc. Děti si zvolily kamaráda, kterého obkreslily na velký arch papíru a uvědomily si tvar těla. Kreslili se kluci i holky a společně domalovávaly pastelkami svůj obrys. V centru Pohyb a kostky jsme si osvojili ukazovací písničku s pohybem „Hlava, ramena, kolena, palce,“ a básničku „Umývání ručiček.“ V centru Kostky měly děti za úkol poskládat skládačku lidské postavy a popsat ji. Tuto činnost si zvolily starší děti.
V centru Dílna a pokusy si děti porovnávaly své nožičky s kamarádem. Každý si sundal své papuče a začala velká legrace. Děti chtěly vidět i mou nohu, kterou jsem ukázala a říkaly, že je strašné velká. A každý mi přikládal svou nožičku na tu mou velkou a děti viděly ten rozdíl. U této činnosti jsme se hodně nasmáli. Děti se postavily do řady a začalo velké měření. Vybírala jsem největší a nejmenší děti a postupně je řadila. Vznikla dlouhá řada hlaviček s číselnou řadou. V centru Knihy a písmena jsme si prohlíželi knížky s lidským tělem, které byly velmi zajímavé a děti mi kladly otázky, na které jsem odpovídala.
V centru Dramatizace jsem dětem zahrála pohádku „Jak krtek uzdravil zajíčka.“ Děti si poslechly pohádku a hodnotily, co se v pohádce stalo. Proč zvířátka a lidé onemocní?
V tomto týdnu nechyběly ani oslavy, které si děti moc užily. V angličtině se děti učily názvy počasí, zpívaly písničky a opakovaly si barvy. Týden jsme zakončili na pohybových hrách ve squashovém centru.
Autor: Blanka Bůžková