Už Martin na bílém koni…


Ať se to chce nebo nechce věřit, už tady bude brzy zima. Martin je prvním poslem a my jsme si o něm tento týden povídali. Vysvětlili jsme si pranostiku, říkadla a přečetli si, jak to bylo se svatým Martinem. Pokusili jsme se najít to světýlko lásky v naších srdíčkách, aby světlo denní, které ubývá, nahradilo. Hledali jsme bílou barvu, ale i její kamarády. Zahráli jsme si na hádanky, co vše může být bílé. V centru Knihy a písmena jsme si přečetli legendu o Martinovi a starší děti se seznámily s písmenky „M“ a „K“. Společně jsme si říkali, co vše na tyto písmenka začíná, a zopakovali jsme jména kamarádů. Ukázali jsme si obrázek Martina na bílém koni a dětí jsem se ptala, jak ony dnes přišly do školky. Většina odpovědí byla autem a s maminkou. Prohlédli si obrázek koně a povídali si jak koníček jí, skáče, řehtá a děti popisovaly části těla koně. Ukázali jsme si, jak koník chodí po zemi a jak se o koníčka staráme. Děti se rovněž dověděly, že kůň pomáhá při práci – tahá vozy s dřevem, senem a trávou. A děti hned odpověděly, že je to těžká práce, ale koníček je silný. Dále se děti dozvěděly, jak se jmenuje mládě koně a obrázek hříbátka se všem líbil. V centru Manipulace a hry si děti vytvořily stáj pro bílého koníčka. V centru Dramatizace jsme hudebně ztvárnili říkanku Na svatého Martina pomocí Orffových nástrojů. V centru Hudba jsme si zazpívali písničky o koních. V centru Pohyb a kostky si děti zahrály pohybovou hru Na vojáky a pochodovaly po obvodu třídy. Učily se zde správné držení těla i hlavy. Vyzkoušely si Husí pochod – chůzi v podřepu a Běh koníků – koordinaci pohybu. V centru Dílna, pokusy a objevy si děti vyzkoušely, jak je těžká podkova a zároveň jsme si na podkovu zacinkali kladívkem. Děti byly ohromeny, jaký zvuk podkova vydává. V centru Ateliér si děti vyrobily své podzimní skřítky z listí, které domalovaly tuší. Tuto činnost si zkusily starší i mladší děti a práce s tuší měla velký úspěch a vznikali krásní lesní skřítkové. Starší děti vystřihovaly podle šablony hlavu koně a dokreslovaly detaily pastelkami a učily se uvazovat bavlnku jako hřívu, kterou koník má. Mladší děti na šablonu koníka prstíkem otiskovaly bílou barvu a zkusily i práci s bavlnkou, s kterou jsem jim pomáhala. Celý týden jsme se společně radovali, hráli si i pracovali. V hodinách angličtiny se děti učily názvy počasí, zpívaly anglické písničky a opakovaly si pocity.

Autor: Blanka Bůžková