Prší, prší, jen se leje


K podzimu neodmyslitelně patří déšť. A proto jsme si o něm povídali. Vysvětlili jsme si koloběh vody, vznik deště a poté jej znázornili klepáním prstů o dřevěnou podložku. Samozřejmě jsme začali jemným mrholením a skončili pořádným lijákem. A protože u nás pršelo vydatně, vytvořili se v naší třídě kaluže, které jsme s radostí v centru Pohyb a kostky přeskakovali. V centru Dílna, pokusy a objevy jsme si zase pomocí horké vody a ledu ukázali, jak takový déšť vlastně vznikne. V úterý jsme si u skladby Vltava od skladatele Bedřicha Smetany z části zarelaxovali a z části znázornili pohyby rukou i celého těla. Poté jsme si v centru Ateliér vystřihli kapičku, která touto skladbou plula, a nakreslili jsme do ní to, co cestou zahlédla. Další dny už patřily správnému oblékání. Nyní již víme, že počasí se pro toto období definitivně změnilo a tak je potřeba se mu přizpůsobit právě oblékáním, abychom byli zdraví. V centru Knihy a písmena si větší děti opsaly slovíčka oděvů, o kterých jsme si povídali a menší děti pracovaly v centru Manipulace a hry s dřevěnými oblékacími hrami a obrazovým materiálem. Aby nám ale opravdu nebylo chladno, vydali jsme se společně do centra Ateliér, kde jsme si pomocí kousků látek vytvořili krásné barevné šály – ty přeci hřejí nejlépe. V angličtině si pro nás pan učitel připravil nová slovíčka – zvířátka. Zazpívali jsme si s ním veselé písničky, které děti mají moc rády. V pátek jsme opět navštívili squashové centrum a zahřáli se i bez naší barevné šály.
Autor: Andrea Hrankayová, DiS.