Další týden s dráčkem


Ve čtvrtek jsme si zopakovali básničku a písničku o drakovi, povídali jsme si o ovoci a zelenině, kterou jsme si také ukázali na obrázcích. Ovoce a zeleninu jsme si také zkoušeli roztřídit do skupin. V tělocvičně jsme si zahráli pohybovou hru „Sklizeň brambor“. V Ateliéru jsme si zkusili jedním tahem nakreslit mašli od draka spojením předkresleného vzoru a obkreslením teček. V dílně jsme modelovali draka z plastelíny, v centru Knihy a písmena jsme vyhledávali v pohádkových knihách písmena ze slova Drak a v centru Manipulace a hry jsme k sobě skládali rozdělené mašle tak, aby vždy vznikla jednobarevná mašle. Pobyt venku jsme strávili na procházce v parku, kde jsme si ukázali podzimně zbarvené listí. V pátek jsme si písničku zkusili doprovodit na Orffovy nástroje a zahrát si tak na muzikanty. V tělocvičně jsme si zahráli další pohybovou hru, kdy jsme ztvárnili vítr pro draka. Dále jsme poslouchali čtenou pohádku o Dráčku Papíráčku a po poslechu jsme prostřednictvím hádanek zkoušeli, co si z pohádky pamatujeme. V centru Hudba jsme si pomocí rolniček doprovodili píseň o drakovi, v centru Pohyb a kostky jsme vyráběli mašle a v centru Voda a písek jsme pomocí klacíků tvořili tvary. V angličtině jsme si opět zazpívali písničky, zatančili, probírali jsme znaky podzimu a povídali jsme si. 

Autor: Bc. Lucie Šafaříková