U Soviček začíná podzim


Tento týden jsme si se Sovičkami začali povídat o podzimu. V pondělí jsme si přečetli pohádku o tom, jak se strom měnil v průběhu roku. Děti zjistily, že na podzim se listí na stromech barevně zbarví a že na některých rostou jablka, hrušky nebo třeba švestky. Povídali jsme si o tom, že na podzim sbíráme brambory, ptáčci odlétají do teplých krajin nebo že rostou houby. V centru Ateliér děti tvořily podzimní korunu stromu za pomocí pěnových houbiček na nádobí. V centru Pohyb a kostky si děti zahrály hru, při které k sobě musely správně přiřadit podzimní barvy. A v centru Manipulace a hry si děti navlékaly podzimní náhrdelník. V úterý jsme navštívili solnou jeskyni. Ve čtvrtek jsme si lámali hlavy nad podzimními hádankami. Společnými silami jsme ale všechny hádanky uhodli. Děti se pak rozdělily do center aktivit. V centru Knihy a písmenka děti opisovaly názvy: podzim, list a hříbek. V centru Dramatizace si zahrály pohádku o tom, Jak se zvířátka chystala k zimnímu spánku.  Při procházce venku jsme sbírali kaštany, žaludy a podzimní listí, abychom si mohli v pátek společně vyrobit myšlenkovou mapu podzimního období. Nalepili jsme na papír různé znaky podzimu a společně jsme si o nich povídali. Děti pak v centru Domácnost vařily z přírodnin jídlo pro veverky a ptáčky a v centru Voda a písek zase zkoušely, co všechno na vodě plave a co ne. V angličtině si děti povídaly o ptáčcích a o tom, kde bydlí.
Autor: Denisa Sedláčková