Když ptáčci odlétají…


Roční období se nám opět střídá a nás zajímá, jaké změny v přírodě nastanou. Tento týden jsme se zaměřili na ptáčky – na ty, kteří od nás na zimu odlétají do teplých krajin. V pondělí jsme se naučili, kdo nás na toto období opustí a proč. Protože víme, že ptáčci létají pomocí křídel, vyzkoušeli jsme si, jak bychom mávali křídly, kdybychom letěli pomalu, rychle, apod. Tento den jsme si odemkli centrum Kniha a písmeno, kde jsme hledali ptáky v knihách a učili jsme se je pojmenovat a určit jejich typické znaky. V centru Manipulace a hry jsme se zaměřili na ptačí potravu. Místo zobáčku jsme použili kolíčky na prádlo a sbírali jsme drobné předměty. Tím jsme si procvičili především špetkový úchop. V úterý jsme si trošičku pohráli s fantazií. Představili jsme si, co mohou ptáčci seshora při letu vidět a své nápady jsme si navzájem pověděli. Abychom pouze nesnili, ukázali jsme si také skutečnost –  a tou byla práce s mapou. Ukázali jsme si, odkud a kam se ptáci přemisťují. Před prací v centru Dílna, pokusy a objevy jsme si řekli,že každý ptáček letí jinou rychlostí. My jsme si v tomto centru vyzkoušeli, která tekutina se pohybuje rychleji – voda, jar nebo olej? Starší děti kapky tekutin rozfoukávaly svým dechem a mladší děti natáčením papíru. I v tento den jsme se vydali do centra Knihy a písmena. Tentokrát jsme však pracovali s obrazovým materiálem, pomocí kterého jsme popisovali různé druhy krajin.  V centru Dramatizace jsme si zahráli divadélko s peříčkem, které přiletělo na zem a objevovalo vše, co se kolem něho naskytlo. Středa patřila pouze čápům. Zjistili jsme,  jak vypadají, čím se živí a jaký vydávají zvuk. Bohužel, pán čáp, který nás přišel navštívit, ztratil svou čepičku, ale my jsme mu ji pomohli nalézt pomocí hry: „Pán čáp ztratil čepičku měla barvu barvičku…“. Pomohli jsme mu ale více – v centru Voda a písek jsme mu postavili hnízda. Při letu se občas stane, že se k zemi snese nějaké to pírko. U nás to však není problém – v centru Domácnost všechna pírka hravě zameteme. Pro zpestření jejich cesty jsme se naučili básničku o čápovi, kterou mu recitujeme u okna, aby nás dobře slyšel. Ve čtvrtek jsme se zaměřili na menší ptáčky, kterými byly vlaštovky. Opět jsme se o nich dozvěděli spoustu informací. Tou nejzajímavější však bylo to, že v letu dokáží dělat přímo akrobatické kousky. I u nás ve třídě vlaštovky  (děti) vzlétly, ale pouze za doprovodu hudby. Pokud hudba ustala, všechny vlaštovky se sesedly společně na dráty (švihadlo). To vše se odehrálo v centru Pohyb a kostky. Pro trochu relaxace jsme otevřeli rovněž centrum Ateliér, kde jsme pomocí bramborových razítek tiskly vlaštovky na dráty. Aby nebylo při odletu smutno ani vlaštovkám, zazpívali jsme jim píseň ,,Vlaštovičko, leť“. V pátek jsme navštívili squashové centrum, kde jsme již nelétali, ale pořádně si zacvičili.
Autor: Andrea Hrankayová, DiS.