Den otců – Když si tatínkové hrají


V pátek jsme ve školce přivítali tatínky, pro které si děti připravily krátké vystoupení i s malým dárečkem v podobě výborné klobásy. Děti řekly básničky a tatínkům předaly přáníčka. Pak už následoval desetiboj. Tatínkové byli velice šikovní a plnili s dětmi činnosti. Děti obcházely s tatínky stanoviště, u kterých získávaly za splnění část obrázku. Nejvíce se tatínkové s dětmi pobavili u přebalováni panenky a následně u slalomu s kočárkem. Dětem se zase líbily kravaty, které jim tatínkové uvázali kolem krku. Všechny disciplíny byly velice pestré a děti si to s tatínky náramně užívaly. Všechny děti posbíraly části obrázku, který nalepily, vymalovaly a získaly sladkou odměnu. Odpoledne bylo velice příjemné. Děkujeme tatínkům za účast a opět se budeme těšit v naší školce na viděnou.

Autor: Blanka Bůžková