Rodina a povolání – Sovičky


Tento týden jsme si s dětmi povídali o rodině a různých povoláních. V pondělí nám každý představil svou rodinu. Děti říkaly, kolik mají babiček, dědečků, sestřiček a bratříčků. Když jsem se zeptala Nikiho, koho má doma on, odpověděl: „Já mám doma Ronnyho.“ Děti se podivily nad jménem, a proto se Nikiho zeptaly, kdo to ten Ronny vlastně je. Dozvěděli jsme se, že to je Nikiho pejsek. Děti si velice oblíbily knížku Čtvero ročních období, kterou nám do školky přinesla Verunka a často si jí tento týden ohlížely. V úterý jsme byli spojení se třídou Žabiček. Dětem jsem na interaktivní tabuli ukazovala různé druhy klobouků a poté jsme se bavili o tom, komu by děti daný klobouk darovali, ke komu se z jejich rodiny nejvíce hodí. Ve středu jsme dopoledne strávili na pohybových aktivitách. Ve čtvrtek jsme si s dětmi představovali různá povolání. Děti si pak vybraly jeden obrázek s povoláním, které se jim líbilo nejvíce. Verunka s Vanesskou říkaly, že by se chtěly stát paní doktorkou, Niki hasičem, Marcusek pekařem a Tobík by chtěl jednou pomáhat starým lidem. V pátek jsme procvičili vzájemnou spolupráci při stavbě domečku z kostek. Celý týden jsme s dětmi pozorovali na zahrádce růst zasazené zeleniny na našem záhonku. Děti si všimly prvních lístečků a stonků lezoucích z půdy. Tento týden děti v anglickém bloku pokračovaly v tématu rodiny. Děti dokážou poznat a anglicky pojmenovat členy rodiny.

Autor: Denisa Sedláčková