Exkurze do zahradnictví


V úterý se děti vydaly na výlet autobusem do zahradnictví. Všichni se už moc těšili, co tam uvidí a také, že si zakoupí kytičku pro maminku. Na začátek děti přivítala paní zahradnice, která pověděla dětem, které kytičky se v zahradnictví pěstují a prodávají. Děti si ke kytičkám přivoněly a říkaly, že se jim líbí všechny. Pak jsme se podívali, jak se taková kytička váže a seznámili se s ostatními kytkami v zahradnictví. Děti viděly, že se v zahradnictví prodávají i menší stromečky a květiny do skalek. Seznámily se i se zeleninou, která se pěstuje od malého semínka až po rostlinu, která se sklízí. Paní zahradnice si pro děti připravily vystoupení v podobě písniček a ukázky práce s rostlinami. Odměnou byl pro děti popcorn, který všem chutnal. Dále následovala prohlídka skleníků, kde děti viděly spoustu nasazených kytiček. Paní zahradnice dětem ukázala různé stroje, které jsou rovněž důležité pro práci v zahradě. Děti si vyzkoušely, jak je hlína velmi důležitá pro sadbu květin. Paní zahradnice dala všem dětem na památku narcis a všichni se těšili, že si koupí kytičku. Návštěva zahradnictví byla velmi inspirativní a děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací o kytičkách a práci v zahradě. Určitě se opět zavítáme. Děkujeme všem, kteří nás provázeli exkurzí.

Autor: Blanka Bůžková