Dvacáté druhé pohybové aktivity (MŠ 1)


Ve středu jsme se vydali na pohybové aktivity. Děti se rozcvičily, trochu zatančily při hře na sochy a pořádně si zaběhaly při různých aktivitách. Taky si prošly opičí dráhu, kde házely míčem, podlézaly a přeskakovaly překážky nebo třeba prolézaly tunelem.

Autor: Denisa Sedláčková