Výlet Žabiček za sochami ve veřejném prostoru v centru Ostravy


Žabičky vyrazily do centra Ostravy, hledat sochy ve veřejném prostoru. Byly úžasné a všech uměleckých objektů si všimly už zdálky a hned rozeznaly, že jde o umělecké dílo. Žabičky se seznámily s ocelovými  sochami z vyřazených průmyslových nádrží od Čestmíra Sušky a s dílem Úsvit stojícím před ostravským Domem umění od Lukáše Rittsteina. Tímto výletem plynule navázaly na poslední výlet za uměním, který se odehrával v industriálním prostředí citlivé vestavby do konstrukce historického plynojemu v Multifunkční hale Gong v Dolních Vítkovicích a tentokrát objevovaly industriálně laděné sochy. Tento výlet se jim moc líbil a největší úspěch sklidil samozřejmě Rittsteinův „Červ s brýlemi“.

Autor: MgA.,Bc. Jana Jendryková