Svět pohádek a příběhů


Celý tento týden u Veverek probíhal pohádkově. V pondělí jsme si s dětmi popovídali o svátku valenýnském, co tento svátek znamená a proč se slaví. Děti si vyrobily srdíčka pro maminky a moc se těšily, až jim srdíčka předají. Maminky byly mile překvapené a s velkou radostí si srdíčko vzaly. V dalších dnech děti poznávaly pohádky. Předložila jsem obrázek barevného draka, ve kterém se ukrývaly pohádkové bytosti a děti přemýšlely, o jaké pohádky se jedná. Do pohádkového příběhu jsme se přenesli pomocí holoubka a veršované perníkové chaloupky. Děti si vyrobily knižní záložku, vyzdobily barevně šaty pro princeznu a namalovaly  svůj hrníček. Princezny si navlékaly korále, u kterých jsme procvičovali barvy, tvary a také délku korálů. Protože princeznička na bále poztrácela korále, tak jsme korále správně dávali do řady. Děti si přinesly do školky svou oblíbenou knihu, kterou všem ukázaly a povídaly, co vše je v knížce. Vznikla nám krásná  výstavka knih. Zazpívali jsme si písničky, které jsme rytmizovali na nástroje. Cvičili jsme v tělocvičně a tam nás zavedla pohádka Hrnečku, vař. Použili jsme u této pohádky padák, se kterým děti rády pracují. Děti si také vyzkoušely chůzi s hrnkem na hlavě, řazení hrnku dle velikosti a přeskoky přes hrnky.

Čekala nás také návštěva knihovny, na kterou jsme se moc těšili. Děti byly velmi pozorné a poslouchaly vyprávění paní knihovnice. Zapojovaly se do činností a nejvíce se jim líbila barevná knížka, která kouzlila barvičky.

Závěr týdne patřil pohybovým hrám ve squashovém centru.

Autor: Blanka Bůžkova