Masopustní veselí


Děti z třídy Veverek se v tomto týdnu zábavnými formami seznámily s lidovými tradicemi v období Masopustu. Rozvíjeli jsme řeč básněmi s masopustní tématikou a zpěvem písní. Celý týden nás provázel medvěd Brumdibár, s kterým si děti zahrály medvědí honičku. Tato pohybová hra se dětem líbila a každý se chtěl u medvěda vystřídat. Vedli jsme rozhovor, co to vůbec ten masopust znamená a děti říkaly své myšlenky. Pustila jsem dětem hudbu, při které tančily, běhaly a radovaly se. Popovídali jsme si, co se jí na masopustní hostině a pro děti jsem nachystala pohoštění v podobě tlačenky, jitrnice a koláčků. Dětem moc chutnala tlačenka, které říkaly masíčko, rovněž jitrnice, ale nejvíce se těšily na koláčky. Vůně hostiny se vinula celou naší třídou. Děti si vyzkoušely práci s netradičním materiálem, když měly vyrobit jitrnice. Některé byly pěkně tlusté jiné zase tenké. Vyrobili jsme i koláče, u kterých děti rozvíjely fantazii a tvořivost. A protože nás tento týden čekal karneval, tak si děti zhotovily svou masku. Vznikly tak překrásné škrabošky, které jsme použili na výzdobu školky. Při pobytu venku se děti vydováděly v lese, kde si nejraději hrály na rozpadlém stromě, sbíraly větvičky a zkoumaly, co vše je ukryto v trávě. Terezka našla velkou větev s jejíž pomocí si zahrály hru „Zlatá brána.“ Závěr týdne patřil pohybovým aktivitám, u kterých se každý vyřádil.

Autor: Blanka Bůžková