Osmá lekce pohybových aktivit ve Squash centru (MŠ 1)


Znovu jsme se společně vydali do Squash centra. Po příjezdu jsme se  rozdělili do dvou skupin na mladší a starší děti. Mladší děti začaly  cvičením. Válely sudy na žíněnce, běhaly slalom a házely míč skrz  obruč. Všichni byli moc šikovní a aktivní. Poté děti cvičily s míčky a  protahovaly svá tělíčka. Starší děti začaly na opičí dráze.  Protahovaly se, poskakovaly snožmo, prolézaly, házely raketkami i  míčem a to vše nepřetržitě po danou dobu. Všem se dařilo a vydržely až  do konce. V polovině našeho času na pohybovkách jsme se vystřídali,  aby si všichni vyzkoušeli druhou disciplínu.

Autor: Denisa Sedláčková