Ovoce a zelenina


S dětmi jsme si tento týden povídali o ovoci a zelenině. Děti měli za úkol přinést své oblíbené ovoce a zeleninu, kterou jsme si dali na výstavku a došlo také na ochutnávku a poznávání jak ovoce vypadá, jaký má tvar a jak chutná. Tímto děkuji rodičům za zapojení se do tohoto tématu. Společně jsme se vydali na exkurzi do obchodu, kde nás čekala široká škála ovoce a zeleniny. Některé druhy děti znaly, jiné jsme si připomněli a zároveň jsme vše okoukali.Děti ve výtvarné činnosti malovaly ovoce, otiskovaly a modelovaly jablíčka a také zavařovaly přírodniny, které jsme si nasbírali. Při této činnosti se moc nasmály a s velkou radostí dávaly vše do sklenice. Poznávali jsme jaké ovoce a zelenina roste na zahradě a děti třídily a přiřazovaly ovoce a zeleninu. Povídali jsme si o bramborách a zahráli hru, kdy děti házely do koše brambory. Hra na „Kompot“ byla zajímavá a děti při ní poznávaly ovoce a zeleninu. Poznávali jsme i zahradní nářadí, kdy děti určovaly na co se jaké nářadí používá. Téma nám poskytlo spoustu zajímavých informací a děti se dověděly spoustu nového. Vše jsme ukončili pohádkou „O veliké

řepě.“
Autor: Blanka Bůžková