Vyletěl si pyšný drak


Vyletěl si pyšný drak
V naší třídě se objevil velký plyšový dráček Fráček, který provázel děti tento týden. Seznamovali jsme se s novými básničkami a písničkami s podzimní tématikou.  Děti si zahrály spoustu pohybových her, vyrobily si svého dráčka, kterému každý dal své jméno. Krásného podzimního počasí jsme využili k procházkám do lesa, kde jsme si nasbírali spoustu přírodnin, které jsme si donesli do školky. Lesní procházky jsme si všichni užili. Ve třídě jsme si zasoutěžili, kdo postaví nejdelší dračí ocas z plastových víček. Děti se u této soutěže moc nasmály a vzájemně se doplňovaly. U stolečku jsme si vybarvili dráčka s barevnými mašličkami. Téma jsme ukončili četbou knížky z „Dračí říše.“ Dráčkování se dětem líbilo.

Autor: Blanka Bůžková