Čiřikanky


Tento týden se děti seznamovaly s ročním obdobím podzimu. Učili jsme se rozlišovat stěhovavé ptáky od těch, kteří u nás zůstávají. Povídali jsme si, kam ptáci odlétají a co je vše čeká na daleké cestě. Děti třídily obrázky ptáčků na ty, kteří zde přezimují a ty kteří odlétají do teplých krajin. Zároveň jsme pozorovali zbarvení ptáčků a velikost. Poznat vlaštovku dětem nedělalo velký problém. Vlaštovky si každý i vyrobil. Všem se líbila hra na „Vlaštovky.“ Děti běhaly po třídě a na zvolání vlaštovky na drát se každý musel postavit na lano vedle sebe jako ty vlaštovky. Tato hra se dětem moc líbila a rády se k ní během týdne vracely a chtěly si hru zopakovat. Naučili jsme se novou písničku „Vrabec a sýkorka.“ Tuto písničku jsme ztvárnili pohybově a každý si vybral svého kamaráda s kterým tančil. Na procházce jsme pozorovali ptáčky a poslouchali jejich zpěv. 

Prohlíželi jsme si knížky z ptačí říše a pojmenovávali si ptáčky. Děti zaujaly hnízda a také vajíčka. Vyzkoušeli jsme si ptačí zpěv a zkusili jsme si také jednotlivé popěvky vyťukat na Orffovy nástroje. Hra na „Zobání“ byla spjata na spolupráci s kamarádem. Při této hře děti přenášely skrčený novinový papír za pomocí kolíčků do svého hnízda. Týden jsme ukončili pohádkou „Havran a sova.“

Autor: Blanka Bůžková