Veverky zjišťovaly původ jmen a upevňovaly kamarádství


S dětmi jsme si tento týden opakovali pravidla a naučili jsme se novou básničku. Děti se také seznámili s prostředím mateřské školy, kdy jsme si vyšli na procházku do lesa a děti pozorovaly přírodu a vše kolem. Vycházky se nám líbily a děti měly spoustu otázek a hodně si pamatovaly, kde jsme byli v loňském školním roce. Ve třídě děti obdivovaly květiny, které donesly a zajímaly se, kdo je bude zalévat. Pomocí naší kouzelné knížky jsme si vysvětlili, že každé jméno má svůj původ a děti se moc nasmály, když jsem jim předčítala, jak se může říkat jejich jménům. Děti si společně u stolečku obtáhli tužkou tvar svého písmenka a vybarvily si je. Naši školku děti postavily z kostek a opravdu se všem povedla a byla moc barevná. S dětmi jsme si zahráli hru se jmény, kdy jsme vytleskávali jméno kamaráda a kamarád se nám také představil. Kamarádské vztahy upevňujeme hrou. Také jsem poznávali své značky. Zahráli jsme si tajemnou hru, kdy děti vytahovaly značky a určovaly komu značka patří. Hra byla zábavná a všichni už znají značky kamarádů. Týden jsme ukončili pohádkou o Budulínkovi.

 

Autor: Blanka Bůžková