U Tučňáčků se sluníčkem do lesa


S Tučňáčky jsme tento týden zahájili velkým Dnem Slunce. Většina dětí přišla v oblečení barvy sluníčka. Povídali jsme si o fauně a flóře z lesního prostředí, která by bez slunce nebyla. Děti samy hádaly, kdo sluníčku pomáhá, aby život na zemi fungoval, že jedním z jeho hlavních kamarádů je voda. Děti se také dozvěděly, jak vzniká duha, vyrobily si sluníčka z papíru a venku vykreslovaly jejich podobu křídou na chodník. Společně jsme zpívali tematické písničky za doprovodu hudebních nástrojů. Další dny jsme se více zaměřili na les. Děti rozpoznávaly zvířátka a seznamovaly se s jejich charaktery. Při četbě se Tučňáčci dozvídali, kdo chodí do kurníku na vajíčka, kdo je z lesa nejchytřejší a kdo ho má celý na starost. V neposlední řadě děti pomocí pracovních listů zjišťovaly, co do lesa patří a co ne a naučily se vážit si přírody o trochu více.

Autor: Lenka Šedá