Čarodějnice na starém hradě


Tento týden jsme si s dětmi povídali o čarodějnicích. Do školky nás přišla navštívit čarodějka Agátka na koštěti. Dětem se Agátka líbila a každý si mohl zkusit proletět se na jejím košťátku. Děti se u toho moc nasmály. Při procházce v lese si děti nasbíraly přírodniny, které jsme použily k vaření. Pro děti jsem nachystala velký hrnec i s vařečkou a vaření mohlo začít. Každý přidával do hrnce různé přírodniny. Dále jsme přidávali i různé koření a děti si vyzkoušely, jak které koření voní. Nakonec jsme ještě připravili barevné lektvary a děti sledovaly, jak se v lektvarech barva mění. Čarodějnický týden jsme s dětmi zakončili písničkou a společně jsme se rozloučili s Agátkou. Děti se ptaly, kdy nás přijde čarodějnice Agátka znovu navštívit. Tak snad za rok!

Autor: Blanka Bůžková