Dopravní prostředky


S dětmi jsme si tento týden povídali o dopravních prostředcích. Ukazovala jsem jim obrazový materiál s dopravními prostředky a děti samy přiřazovaly, kam patří určitý dopravní prostředek. Zopakovali jsme si i barvy semaforu a děti měly možnost si na dopravu zahrát. Každý si mohl postavit svůj dopravní prostředek. Kluci stavěli svou oblíbenou železniční trať a děvčata stavěla autobusové nádraží a lodní dopravu. Zahráli jsme si hru „Jede vláček“, kdy se děti samy rozdělily, co kdo bude. Petřík byl výpravčí, Samík rozdával lístky ve vlaku, byl průvodčí a ostatní děti byly cestující. Hra se dětem líbila a chtěly ji hrát každý den. Téma dopravy bylo dětem známé. Děti vyprávěly, jakým dopravním prostředkem už cestovaly a jaké má jejich auto barvu. Při pobytu venku jsme s dětmi poznávali dopravní značky a říkali si, co každá značka znamená. A u automobilů jsme se zaměřili na jejich barvu a také vzdálenost blízko – daleko.
Autor: Blanka Bůžková