Včeličky v tělocvičně


Pro děti jsem přichystala překážkovou dráhu. Dětem se moc líbilo skákání na květinky a sjezd ze skluzavky. Dále si děti zopakovaly hod míčem a chytání míče, kdy každý mohl házet kamarádovi. S nadšením děti sbíraly barevné míčky a třídily je podle barev. Předháněly se, kdo bude mít více míčků. Tato hra se moc líbila Gábince. Na závěr děti čekala jízda na motorkách, kdy se děti učily dodržovat silniční pravidla. Pohybovou chvilku jsme zakončili písničkou a tanečkem „Pásla ovečky“.

Autor: Blanka Bůžková