Tělo, tělíčko ve třídě Včeliček


Tento týden jsme si ve třídě Včeliček povídali o lidském těle. Minulý týden už jsme probrali základní informace, tento týden pokračujeme a prohlubujeme naše poznatky. Děti se učí funkce jednotlivých orgánů. Nejvíce se jim líbila aktivita, kdy jsme kamaráda obkreslili na velký papír a dokreslili mu orgány, kosti, krev, tepny a žíly.

Autor: Bc. Martina Janíková