Motýlci a doprava


Tento týden jsme si povídali o dopravě, dopravních předpisech a značkách. Nejdříve jsme si přečetli pohádku o koze, která jela na výlet a jela různými dopravními prostředky. Děti mi s nadšením vykládaly, jaké dopravní prostředky znají, jakými ony samy jezdí a kde už všude byly. Děti se v průběhu týdně naučily, jak se chováme na silnici, jaké pravidla musíme dodržovat, aby se nám nestal žádný úraz.

Autor: Bc. Martina Janíková