Snoezelen a Tučňáčci


Pojem „snoezelen“ vznikl v 70. letech v Holandsku při práci s lidmi s těžkým postižením, jako slovní novotvar. Je složen ze dvou slov „snuffelen“ a „doezelen“, což lze volně přeložit jako čmuchat (poukazuje na smyslový efekt terapeutického postupu) a podřimovat (pojem vystihuje stav blaha, klidu, relaxace).

Principem metody snoezelen je prostřednictvím zrakových, sluchových, čichových a hmatových podnětů vytvořit stimulující prostředí, které plní funkci relaxační, poznávací a interakční. Pozitivní účinky snoezelen prostředí se používají především u klientů s různými druhy znevýhodnění vůči běžné populaci, ale také u seniorů a zdravých jedinců. Pozitivní vliv byl prokázán již v mnoha výzkumech.

Napsat komentář